Kategórie

Koľko symfónií napísal Mozart?

Mozart bol jedným z najplodnejších skladateľov klasického obdobia a dnes je považovaný za jednu z významných osobností dejín hudby. Koľko